• CEHOVSKA ŠKRINJA POLJANSKIH OBRTNIKA, IVANIĆ GRAD

    Krajem travnja 2014. godine zaslugom Udruge građana Prijatelji baštine - Amici hereditatis, Turističke zajednice i Udruženja obrtnika Ivanić-Grada završen je projekt digitalizacije vrijednih dokumenata iz cehovske škrinje poljanskih obrtnika čije originale zajedno sa škrinjom izrađenom 1827. godine čuva Udruženje obrtnika u Ivanić Gradu.

    Pristup ovoj digitalnoj zbirci od danas je moguć i sa web stranica Državnog arhiva u Sisku poveznicom sa linkom turističke zajednice Ivanić Grada objavljenog na lijevoj strani našega portala.