• +385 (44) 525-060
  • Frankopanska 21, 44000 Sisak
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nove izmjene u arhivskom zakonodavstvu

Nove izmjene u arhivskom zakonodavstvu

Obavještavamo sve potencijalne korisnike te sve zainteresirane  da su polovicom mjeseca prosinca stupila na snagu još dva provedbena propisa Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i 98/19) i to:

Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva, kojim se utvrđuju uvjeti i način korištenja arhivskog gradiva koje se čuva u državnim arhivima i arhivima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i naknade za izrau preslika, umnažanje, objavljivanje i druge oblike korištenja javnog arhivskog gradiva. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama br. 121/2019, a moguć mu je pristup i sa slijedeće poveznice: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_121_2401.html

te, Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva. I ovaj je pravilnik objavljen u istom broju Narodnih novina kao i prethodni, a poveznica je slijedeća:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_121_2402.html

Državni arhiv u Sisku je trenutno u fazi izrade novih web stranica, na kojima će biti objavljeni svi važeći propisi iz oblasti arhivske struke. Stoga naglašavamo da podaci koji su trenutno objavljeni na linku "Zakonska regulativa", a odnose se na provedbene propise Zakona o arhivskom gradivu kao i na sadržaj novog Statuta DASK, nisu relevantni. Statut Arhiva, usklađen sa novim Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (61/2018.) objavljen je na linku "Objave", na poveznici: https://dask.hr/upload_data/site_files/statut-dask-2018.pdf


Kontakt

Adresa: Frankopanska 21, 44000 Sisak

Telefon: 00385 44 525 060

Faks: 00385 44 540 860

E-pošta: info@dask.hr

OIB: 35994268014

IBAN: HR6024070001188005600 Državni arhiv u Sisku

Radno vrijeme za stranke:

Od ponedjeljka do petka od 8 do 13 sati.

Knjižnica i čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 8 do 14.

© 2021 Državni arhiv u Sisku
Home