• +385 (44) 525-060
  • Frankopanska 21, 44000 Sisak
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ŠKOLSKE SPOMENICE

 

HR-DASK-361: Pučka škola Dubrovčak Lijevi, 1852.-1972.

S arhivskim fondovima pučkih/osnovnih škola u ovaj Arhiv su pristigle i školske spomenice, evidencije koje su vodili upravitelji škola (ravnajući učitelji),  slijedom odredaba „Mažuranićevog zakona“ o školstvu.  Uputa o načinu vođenja ovih evidencija precizirana je Naredbom Odjela za bogoštovlje i nastavu vlade Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, 1880. godine.

Zbog specifičnih formata, nerijetko vrlo lijepih uveza, ali i vrijednog sadržaja, spomenice su u Arhivu izdvojene i čuvaju se na posebnom mjestu iako su formalno i dalje dijelom organskih arhivskih cjelina (fondova) kojima pripadaju po svom nastanku.  Trenutno, tu malu ali zanimljivu zbirku čine školske spomenice 35 pretežito pučkih (nižih ili viših), odnosno osnovnih škola. Izuzetak su Učiteljska škola Petrinja te Mješovita građanska škola u Ivanić-Gradu (do 1925. Viša pučka).

Naslovnica spomenice Niže pučke škole Brestača, 1899.-1957.; HR-DASK-840: Zbirka Muzeja Novska, 1927./1988.

HR-DASK-360: Pučka škola Dubica, 1837.-1960.

HR-DASK-361: Pučka škola Dubrovčak Lijevi, 1852.-1972.

HR-DASK-386: Pučka škola Međurić, 1883.-1963.

Spomenica Pučke škole Okešinec, 1927.-1954.; HR-DASK-390: Pučka škola Okešinec, 1927.-1954.

Spomenica Osnovne škole Opatinec, 1904.-1954.; HR-DASK-391: Osnovna škola Opatinec, 1904.-1954.

Naslovnica spomenice škole u Piljenicama; HR-DASK-393: Pučka škola Piljenice, 1936.-1944.

Naslovnica spomenice Državne osnovne škole Sisak Caprag, 1921.-1942.; HR-DASK-153: Državna osnovna škola Sisak Caprag, 1921.-1960.

Naslovnica spomenice Niže pučke škole (djevojačke) u Sisku Novom, 1880.-1895.; HR-DASK-152: Niža pučka djevojačka škola u Sisku Novom, 1859.-1943.

HR-DASK-151: Niža pučka dječačka škola u Sisku Starom, 1875.-1945.

Naslovnica spomenice Državne mješovite pučke škole u Sunji (svezak 1.), 1827.-1927.; HR-DASK-149: Državna mješovita pučka škola Sunja, 1827.-1951.

Naslovnica 2. sveska spomenice škole u Sunji, 1927.-1947.; HR-DASK-149: Državna mješovita pučka škola Sunja, 1827.-1951.

Nerijetko u spomenicama nailazimo i na fotografije ili čak crteže školskih zgrada, fotografije učenika i nastavnika….

Stara zgrada škole u Brestači (kod Novske), 1936.; HR-DASK-840: Zbirka Muzeja Novska, 1927./1988.

Nova zgrada škole u Brestači, 1936.; HR-DASK-840: Zbirka Muzeja Novska, 1927./1988.

Crtež stare škole u Dubrovčaku, u školskoj spomenici, 1902.; HR-DASK-361: Pučka škola Dubrovčak Lijevi, 1852.-1972.

Učenici ispred nove škole u Dubrovčaku, 1943.; HR-DASK-361: Pučka škola Dubrovčak Lijevi, 1852.-1972.

Skica nove školske zgade u Farkašiću, 1909.; HR-DASK-362: Pučka škola Farkašić, 1877.-1938.

Učenici Građanske škole u Ivanić-Gradu (prije Viša pučka škola), 1925.; HR-DASK-342: Građanska škola (Viša pučka) u Ivanić-Gradu, 1921.-1960.

Učenici škole u Međuriću, 2. r. generacija 1963./1964.;HR-DASK-386: Pučka škola Međurić, 1883.-1964.

Učenici 1. r. škole u Međuriću, generacija 1963./1964.; HR-DASK-386: Pučka škola Međurić, 1883.-1964.

Tlocrt školske zgrade, Opatinec, 1905.; HR-DASK-391: Osnovna škola Opatinec, 1904.-1950.

Školski odbor pred školom u Opatinecu, 1939.g.; HR-DASK-391: Osnovna škola Opatinec, 1904.-1954.

Zgrada škole, u spomenici Pučke škole Sunja, 1927.g.; HR-DASK-149: Državna mješovita pučka škola Sunja, 1827.-1951.

Iz spomenice Učiteljske škole u Petrinji; HR-DASK-SACP-126: Učiteljska škola Petrinja, 1862.-1965.

Zgrada Državne osnovne škole u Sisku Novom (prije Niža pučka djevojačka), 1939.g.; HR-DASK-152: Niža pučka djevojačka škola u Sisku Novom, 1859.-1943.

…pa i snimaka posebnih prigoda te uvaženih i/ili zanimljivih posjetitelja…

Kinesko pismo u spomenici škole u Dubrovčaku Lijevom

a

b

c

HR-DASK-361: Pučka škola Dubrovčak Lijevi, 1852.-1972.

Izložba učeničkih radova u Građanskoj (Višoj pučkoj) školi u Ivanić-Gradu, 1937./1938.; HR-DASK-342: Građanska škola (Viša pučka) u Ivanić-Gradu, 1921.-1960.

Učenici Pučke škole Letina na izletu u Zagrebu, 1936.; HR-DASK-140: Osnovna (Pučka) škola u Letini, 1846.-1950.

Ravnatelji škola su u spomenicama bilježili sve značajnije događaje školske svakodnevice, stanje školskih objekata, program škole, sastav učiteljskog zbora i školske uprave (školskog odbora), statističke podatke o učenicima, njihov socijalni status. Opisivali su i bilježili svaku izmjenu školske zakonske regulative, značajnije događaje u zemlji, a posebice događaje u mjestu pa čak i, prema svojim saznanjima, povijest  te osnovne geografske i prirodne karakteristike lokaliteta.

 

O školskim zakonima…….

Školski upravitelj Pučke škole Dubrovčak Lijevi, Mijo Skočen, pri opisu događaja šk. god. 1888/1889 govori i o novom školskom zakonu, tzv. Khuenovom zakonu; HR-DASK-361: Pučka škola Dubrovčak Lijevi, 1852.-1972.

Novim zakonom 1914. učiteljicama je dozvoljena udaja…; HR-DASK-386: Pučka škola Međurić, 1883.-1964.

1942.godine, učitelj Adolf Višaticki iz Šarampova piše o pomanjkanju učiteljskoga osoblja; HR-DASK-408: Pučka škola Šarampov Gornji, 1888.-1948.

O statusu učitelja….

Prije 110 godina, učitelj Mihovio Telišman u spomenici Pučke škole Martinska Ves piše:

a

b

c

HR-DASK-144: Osnovna (pučka) škola Martinska Ves, 1852.-1959.

O gradnji škola i otvaranju novih školskih zgrada….

Posveta nove školske zgrade u Sisku Starom, 1989.g.; HR-DASK-151: Niža pučka dječačka škola u Sisku Starom, 1875.-1945.

Ravnajući učitelj, Đuro Logomerac, 1921. godine piše o osnivanju Državne osnovne škole u Capragu (zgrada ove škole bila je u današnjoj Školskoj ulici koja se tada protezala sve do rijeke Kupe - danas krug Rafinerije nafte Sisak).; HR-DASK-153: Državna osnovna škola Sisak Caprag, 1921.-1960.

O aktualnim događajima u zemlji ….

Učitelj Đuro Hajduković u spomenici Pučke škole Letina piše o aktualnim događajima u zemlji i šire

 

a

b

c

HR-DASK-140: Osnovna (Pučka) škola u Letini, 1846.-1950.zemlji i šire

 

Godine 1912. učitelj u Pučkoj školi Međurić, Milko Janček, bilježi; HR-DASK-386: Pučka škola Međurić, 1883.-1964.

O događajima u školi i mjestu…..

Vlaho Bukovac, Menci Klement Crnčić, Slava Raškaj… na izložbi u sisačkoj školi

a

b

HR-DASK-151: Niža pučka dječačka škola u Sisku Starom, 1875.-1945.

Godine 1910. učitelj Luš Josip opisuje neke nesvakidašnje događaje u Letini na Savi; HR-DASK-140: Osnovna (Pučka) škola u Letini, 1846.-1950.

Električna rasvjeta u Ivanić-Gradu; HR-DASK-342: Građanska škola (Viša pučka) u Ivanić-Gradu, 1921.-1960.

Prvi televizor u Dubrovčaku Lijevom!; HR-DASK-361: Pučka škola Dubrovčak Lijevi, 1852.-1972.

Modna revija u Dubrovčaku Lijevom!; HR-DASK-361: Pučka škola Dubrovčak Lijevi, 1852.-1972.

O ratovima i ratnim nedaćama….

1914. g. učitelj Pučke škole Letina, Josip Luš, govori o početku I. svjetskoga rata

a

b

HR-DASK-140: Osnovna (Pučka) škola u Letini, 1846.-1950.

Učiteljica Terezija Vlašić 1917. godine u spomenici Pučke škole Martinska Ves piše o ratnim prilikama i njihovom utjecaju na život u školi i selu

a

b

c

HR-DASK-144: Osnovna (pučka) škola Martinska Ves, 1852.-1959.

Učiteljica Anica Šoštarko iz Pučke škole Letina piše o epidemiji španjolske groznice 1918. godine; HR-DASK-140: Osnovna (Pučka) škola u Letini, 1846.-1950.

Čerkezi u Palanjku!; HR-DASK-145: Niža pučka škola u Palanjku, 1859.-1959.

O prirodnim nepogodama i svemirskim pojavama…..

Pošast gusjenica u Posavini 1888.; HR-DASK-140: Osnovna (Pučka) škola u Letini, 1846.-1950.

Led na Savi 1899./1900.; HR-DASK-140: Osnovna (Pučka) škola u Letini, 1846.-1950.

Mihovio Telišman, učitelj Pučke škole Martinska Ves piše o potresu, kometima te poplavi u gornjoj Posavini, 1909/1910.; HR-DASK-144: Osnovna (pučka) škola Martinska Ves, 1852.-1959.

Mihovio Telišman, učitelj Pučke škole Martinska Ves piše o potresu, kometima te poplavi u gornjoj Posavini, 1909/1910.; HR-DASK-144: Osnovna (pučka) škola Martinska Ves, 1852.-1959.

Upravitelj Ivan Pejaković 1931. godine u spomenici PŠ Dubrovčak Lijevi piše o velikoj nepogodi u tom kraju; HR-DASK-361: Pučka škola Dubrovčak Lijevi, 1852.-1972.

Upravitelj Pučke škole Farkašić, Stjepan Štromar piše 1909. godine o katastrofalnom potresu koji je zadesio Pokuplje

a

b

HR-DASK-362: Pučka škola Farkašić, 1877.-1938.

S Uputama za vođenje tzv. „Etnografske spomenice“, 1940. godine, uvodi se i obveza opisivanja narodnih običaja, seljačkog života i kulture pojedinog mjesta, opisa izvornih naziva za pojedine predmete,  primjerke biljnog te životinjskog svijeta: https://dask.hr/digitalne-zbirke/skolske-spomenice/etnografska-spomenica-pucke-skole-sunja/

Iz etnografske spomenice škole u Šarampovu Gornjem; HR-DASK-408: Pučka škola Šarampov Gornji, 1888.-1948.

Kako je u slučaju spomenica ipak riječ o autorskoj  interpretaciji događaja, dakle, subjektivnom doživljaju učitelja ili upravitelja škola iz čijeg pera su nastali reci u ovim knjigama, njihov sadržaj ne možemo smatrati primarnim povijesnim izvorom. No, kako su nerijetko upravo one jedini izvor podataka o životu malih mjesta, vrlo su interesantne istraživačima lokalne povijesti, povijesti školstva, a mogu poslužiti i kao izvor za etnološka, kulturološka i sociološka istraživanja.

Na web stranicama ovog Arhiva, objavljeni su kompletni tekstovi 10 svezaka spomenica http://www.dask.hr/digitalne-zbirke/skolske-spomenice/ www.dask.hr  

Izložba školskih spomenica Državnog arhiva u Sisku prvi je puta postavljena u prostoru čitaonice Arhiva 2015. povodom Međunarodnog dana arhiva. Autorice izložbe i kataloga https://www.dask.hr/projekti/izdanja bile su: Snježana Žegor i Nela Kušanić.

Autorica virtualne verzije izložbe 2021. godine je Nela Kušanić.

Izložbu za objavu na web-u pripremila, Martina Vipotnik.

Kontakt

Adresa: Frankopanska 21, 44000 Sisak

Telefon: 00385 44 525 060

Faks: 00385 44 540 860

E-pošta: info@dask.hr

OIB: 35994268014

IBAN: HR6024070001188005600 Državni arhiv u Sisku

Radno vrijeme za stranke:

Od ponedjeljka do petka od 8 do 13 sati.

Knjižnica i čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 8 do 14.

© 2021 Državni arhiv u Sisku
Home